+421 911 424 435
kanada@kanada.sk
SK | EN

Slovenské a České kostoly v Kanade


Viac ako 72% obyvateľov Slovenska sa hlási k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu a viac ako 9% k evanjelickému a pravoslávnemu náboženstvu. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby návštevník Kanady alebo osoba s trvalým pobytom mali možnosť zúčastniť sa bohoslužby, spovede v slovenskom kostole, či u kňaza hovoriaceho po slovensky. Taktiež sú tu možnosti vykonať i ostatné obrady v slovenskom jazyku ako krst, uzavretie manželstva, pohreb atď.


Kostoly, vykonávajúce slovenské bohoslužby

 

Rímskokatolícky kostol Sv. Cyrila a Metoda
St. Cyril and Methodius Paris
5255 Thornwood Dr., Mississauga ON L4Z 3J3
Tel.: (905) 712-1200
Fax: (905) 712-0974
web: www.slovakparish.ca
e-mail: office@slovakparish.ca
- Duch. otec Miroslav Verčimák
- Duch. otec Michael Kolarcik
- kaplán Duch. otec Grzegorz (Gregory) Nowiecki
- Duch. otec Milan Popik

 

 

 

Rímskokatolícky kostol Sv. Cyrila a Metoda
Sts. Cyril and Methodius Slovak Roman Catholic Church
204 Park St. North, Hamilton ON L8R 2N7
Tel.: (905) 529-6674
Fax: (905) 529-8734
web: www.slovakchurch.com
e-mail: scm@skylinc.net
- Duch. otec Jozef Vaňo, pôsobí aj na slovenskej misii v
Cambridge, Ontario (farnosť Matky Sedembolestnej).

 

 

Rímskokatolícky kostol Sv. Cyrila a Metoda
7187 2nd Avenue, Montreal QC H2A 3G8
Tel.: (514) 721-1551
Fax: (514) 376-7837
e-mail: vladbasill@yahoo.com
- Duch. otec Vladimir Littva

 

 

Farnosť Nanebovstúpenia Pána
Ascension Church
9153 Clark Street, Montreal, QC H2N 1S1
Tel.: (514) 389-9836
- Duch. otec Andrej Šinaľ

 

 

Rímskokatolícky kostol Sv. Cyrila a Metoda
472 East 8th Avenue, New Westminster, Vancouver BC V3L 4L2
Tel.: (604) 526-7351, fax: (604) 520 6965
e-mail: cyrilmetod50@gmail.com
- Duch. otec Juraj Kopanický

 

 

Farnosť Nanebovzatia svätej Bohorodičky
Assumption of the Blessed Virgin Mary Church
1406 Barton Street East, Hamilton, ON L8H 2W5
Tel.: (905) 544-9166,
web: www.slovakac.homestead.com
- Duch. otec Jozef Mucha

 

 

Rímskokatolícky kostol Sv. Cyrila a Metoda
1532 Alexis Rd., Windsor ON N8Y 4P2
Tel.: (519) 945-7063
Fax: (519) 945-0866
e-mail: asipek@rcec.london.on.ca
- Duch. otec Jozef Šípek
- Duch. otec Andrej Šípek

 

 

Nativity Lutheran Church
1395 Langlois Ave. – Windsor, ON N8X 4L7
Tel.: (519) 252-0043
- Duch. otec Micovsky

 

 

Kostol Sv. Michala
2120 Byng Road, Windsor, ON N8W 3E7
Tel.: (519) 945-4829, (519) 567-7456
web: home.conego.ca/~slovo/index.htm
e-mail: slovo@coneco.ca
- Duch. otec Igor Zdravecký

 

 

Kostol Sv. Petra
615 Connoly st., Thunder Bay, ON P7C 2R4
Tel.: (807) 623-8106
Fax: (807) 622-7366
- Duch. otec B.A. Campbell

 

 

Katedrála Premenenia Pána
Slovenská gréckokatolícka farnosť
Slovak Byzantine Rite Parish
10350 Woodbine Ave, Markham ON L6C 1H9
Tel.: (905) 887-9037
web: www.iprimus.ca/~ijv7/Katedrala.htm
- Duch. otec John Fetsko

 

 

Chrám Narodenia Bohorodičky
257 Shaw Street, Toronto, ON M6J 2W7
Tel.: (416) 531-4836
web: www.iprimus.ca/~ijv7
- Duch. otec Miroslav Čajka
- Duch. otec Pavol Dolinský

 

 

Saint Paul’s Slovak Envagelical Church
1424 Davenport Road, Toronto, Ontario M6H 2H8
Tel: (416) 658-9793
- Duch. otec Ladislav Kozak

 

 

Slovak Baptist Church
33 Main Street West, Kingsville, ON N9Y 1H2
Tel.: (519) 733-6131
Slovenská gréckokatolícka eparchia
223 Carlton Road, Unionville ON L3R 3M2
Tel.: (905) 477-4867
Fax: (905) 479-9629
- Duch. otec John Pazak, slovenský biskup v Kanade

 

 

Our Lady of Peace Parish
Anglicka farnosť
3914 Bloor St. West, Etobicoke ON M9B 1L7
Tel.: (416) 239-1259
Fax: (416) 239-1250
- Duch. otec Pavol Hancko

 

 

Gréckokatolícka farnosť Ochrany svätej Bohorodičky
Greek Catholic Church of the Protection of the Blessed Virgin Mary
464 Ritson Road, Oshawa, ON L1H 5J9
Tel.: (416) 531-4836
web: www.iprimus.ca/~ijv7/Oshawa/index_oshawa.htm
- Duch. otec Pavol Tomko

 

 

Farnosť Sv. Antona
moravsko-slovenská farnosť, Chatham,
Misia Sedembolestnej
Our Lady of Sorrows Mission, Sarnia.
Tel.: (519) 352-4565
- Duch. otec Juraj Kadlec

 

 

Church of St. Luke-Lutheran
32000 Bayview Avenue
Toronto, Ontario M2M 3R7
Tel.: (416) 221 8900, (416) 221 0418
- Duch. otec Dušan Toth
e-mail: stluke@sympatico.ca, dusan@caninter.net