+421 911 424 435
kanada@kanada.sk
SK | EN

Pracovné povolenie

 

Na zamestnanie v Kanade je nevyhnutné mať pracovné povolenie, ktoré sa vydáva najčastejšie na 2 roky s možnosťou predĺženia. Osoba môže pracovať v Kanade maximálne 4 roky bez prerušenia. Po uplynutí tejto doby musí zamestnanec prerušiť pobyt v Kanade, ak medzitým nezískal povolenie na trvalý pobyt v Kanade. Existujú dva druhy pracovných povolení:

 

Bežné pracovné povolenie "WORK PERMIT", ktoré je viazané na konkrétneho zamestnávateľa a konkrétne povolanie.


Neobmedzené pracovné povolenie "OPEN WORK PERMIT", s týmto povolením môže držiteľ vykonávať akúkoľvek prácu, ktorá nie je regulovaná a nepodlieha licencii. Toto povolenie sa vydáva len partnerom osôb, ktoré sú držiteľmi Work Permit  alebo povolenia na štúdium "Study Permit" a ich povolanie spĺňa určité podmienky.