objednavka - Kanada.sk

 

     years in business

 

 

 

phone  +421 911 424 435

Email  kanada@kanada.sk

Facebook

 

1    1     1    1

 

 

 

Objednávka

 

 

E-mail

 

Meno

 

Adresa

 

Mesto

 

PSČ*

 

Telefón

 

Predmet správy*

 

Sprievodný text

 

Odoslaním formulára dávam výslovný súhlas spoločnosti Hagiel na spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov. Údaje poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia s tým, že tieto môžu byť spracované spoločnosťou Hagiel v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas dávam na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Spoločnosť Hagiel sa zaväzuje, že poskytnuté údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez písomného súhlasu žiadateľa.

 

footer